18. ΠΕΡΣΕΣ ΚΑΙ ΑΒΑΡΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΥΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ

Συμπληρώστε τα κενά:

Ο Πατριάρχης έδωσε στον ως δάνειο τα χρήματα της . Με τα χρήματα αυτά ο αυτοκράτορας επισκεύασε τα και έκλεισε με τους Αβάρους. Ο Πατριάρχης και ο Μάγιστρος οργάνωσαν την της Πόλης.