20. Η φύλαξη των Ανατολικών συνόρων και οι Ακρίτες

Λύστε το σταυρόλεξο:
1    2        3        
              
    4            
              
       5         
              
    6   7