21.Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους

www.123-op.blogspot.com

Συμπληρώστε τα κενά:
Ο Σλάβος ηγεμόνας της Μοραβίας ζήτησε από τους Βυζαντινούς να διδάξουν στους Σλάβους τη χριστιανική πίστη. Ο αυτοκράτορας έστειλε τον και το , αδέρφια από τη . Αυτοί στους Σλάβους το χριστιανισμό και την εκκλησία. Επειδή η σλαβική γλώσσα δεν είχε , ο δημιούργησε το σλαβικό που, από τ` όνομά του, ονομάστηκε .